• 9 AM to 9 PM GMT + 5Hrs 30Mins
  • Phone +91-821-2444444
  • Mobile +91-9845118000
  • WhatsApp +91-9845155833
  • skyway international travels 24years of service
pay online skywaytour

Important road routes

KOLKATA TO DELHI (1411.6 KMS)  Kms.
Kolkata - Durgapur - Asansol  222.0
Asansol - Gobindpur - Barhi - Dhobi  233.0
Dhobi - Sasaram  105.0
Sasaran - Moghulsarai - Banaras - Allahabad  240.0
Allahabad - Kanpur  195.6
Knapur - Etah  218.4
Etah - Aligarh - Delhi  197.6
KOLKATA TO MUMBAI via NAGPUR (2131.8 Kms) 
Howrah Station - Lodhasuli - Bharagora  183.6
Bharagora - Chowdhar  260.0
Chowdhar - Angul - Sambalpur - Attabira  302.0
Attabira - Bargarh - Saraupalli - Rajpur  244.0
Rajpur - Durg - Khomara  164.2
Khomara - Bhandara - Nagpur  116.0
Nagpur - Amaraoti  155.2
Amaraoti - akola - Khamgoraon - Nandura  164.2
Nandura - Jalgaon  114.0
Jalgaon - Erandol - Dhulia    88.8
Dhulia - Malegaon - Chandor    92.0
Chandor - Nasik    64.0
Nasik - Ghoti - Shahpur - Bhiwandi  192.0
Bhiwandi - Mumbai    55.6
KOLKATA TO CHENNAI (1700 Kms.)  
Howrah Station - Lodhasuli - Baharagora  183.6
Baharagora - Cuttack  274.0
Cuttack - Ichhapuram  212.2
Ichhapuram - Srikakualam  128.4
Srikakaulam - Visakhapatnam - Anakapalle  133.0
Anakapalle - Rajanagram - Rajahmundry  168.6
Rajahmundry - Kodur - Ellura - Vijayawada  169.8
Vijayawada - Ongole - Nellore  257.6
Nellore - Chennai  172.8
DELHI TO MUMBAI VIA INDORE (1413.6 Kms)  
Delhi - Agra  210.1
Agra - Gwalior  116.8
Gwalior - Shivpuri  193.6
Shivpuri - Goona - Bioara  194.4
Bioara - Indore  108.0
Indore - Dhamnod    76.0
Dhamnod - Julwania - Sendhwa    74.4
Sendhwa - Dhulia  108.6
Dhulia - Maligaon - Chandor    92.0
Chandor - Nasik    64.0
Nasik - Ghori - Shahpur - Bhiwandi  128.0
Bhiwandi - Mumbai    55.6
DELHI TO MUMBAI via AHMEDABAD (1141.9 Kms.)  
Delhi - Shahapura  198.4
Shahapura - Jaipur    55.2
Jaipur - Ajmer  131.2
Ajmer - Beawar    53.6
Beawar - Todgarh - Dewair  107.6
Dewair - Nathdwara - Udaipur  118.4
Udaipur - Shamlaji - Hajipur  178.4
Hajipur - Ahmedabad    73.2
Ahmedabad - Kaira    38.6
Kaira - Baroda    76.0
Baroda - Broach - Ankleshwar - Kadodra  136.0
Kadodra - Pardi    87.4
Pardi - Talasari - Shirsad  126.4
Shirsad - Bassein Bridge - Mahim    46.8
Mahim - Mumbai    14.6
CHENNAI TO DELHI (2124.7 Kms.)  
Chennai - Nellore  127.8
Nellore - Ongole  118.4
Ongole - Nagarjunsagar Dam  180.9
Nagarjunsagar Dam - Hyderabad  147.8
Hyderabad - Kamareddi  114.0
Kamareddi - Adilabad - Pandharkawada  222.8
Pandharkawada - Hingahat - Nagpur  150.2
Nagpur - Seoni - Lakhandon  187.2
Lakhandon - Narsinghpur    68.4
Narsinghpur - Saugor  135.4
Saugor - Jhansi  199.2
Jhansi - Gwalior  100.9
Gwalior - Agra  116.8
Agra - Delhi  210.0
MUMBAI TO CHENNAI via HYDERABAD (1329.1 Kms.)  
Mumbai - Thane Creek Bridge - Panvel    50.8
Panvel - Khopali - Pune  112.0
Pune - Ravangaon    84.8
Ravangaon - Shethpal    99.2
Shethapal - Mohol - Sholapur - Omarga  142.4
Omarga - Zahidabad  110.0
Zahidabad - Hyderabad  110.0
Hyderabad - Nagarjunsagar Dam  147.2
Nagarjunsagar Dam - Ongole  180.9
Ongole - Nellore  118.4
Nellore - Nayundupeta - Chennai  172.8
MUMBAI TO CHENNAI via BANGALORE (1328.6 Kms.)  
Mumbai - Thane Greek Bridge - Panvel    50.8
Panvel - Khopali - Pune  112.0
Pune - Surul    76.8
Surul - Satara - Kolhapur  155.6
Kolhapur - Belgaum  103.2
Belgaum - Kittur - Dharwar    74.4
Dharwar - Harihar  147.2
Harihar - Bangalore  278.4
Bangalore - Ranipet  218.2
Ranipet - Chennai  112.0
Looking for some amazing travel deals?
Head Office: Tourism House, #8, Papanna Lane, St. Marks Road, Bangalore - 560 001, Tel: + 91-80-22111401 | [email protected]

Copyright © Skyway International Travels, India 2018